Σπήλαιο Ρίζες - Αρεθούσα Κρήνη - Μπάνιο στο Πέρα Πηγάδι - Επιστροφή

Ανεβαίνουμε στο εντυπωσιακό σπήλαιο των Ριζών και στη συνέχεια ακολουθούμε το μονοπάτι προς την πηγή Αρεθούσα και κατεβαίνουμε για μπάνιο στην παραλία Πέρα πηγάδι!

Δυσκολία: 
Διάρκεια: 
Απόσταση: 
Υψόμετρο αφετηρίας: 
Υψόμετρο τερματισμού: