Πλατρειθιάς - Εξωγή (επίσκεψη σε εκκλησίες και χωριό) - Κάλαμος - Περιβόλι (για μπάνιο) - Πλατρειθιάς

Μια κυκλική διαδρομή που συνδυάζει περίπατο μέσα στη φύση, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μπάνιο στη θάλασσα! Ξεκινώντας από το γεφύρι του Πλατρειθιά και περνώντας από την Εξωγή, όπου συναντάμε δύο σημαντικές μεσαιωνικές εκκλησίες, επισκεπτόμαστε τις πηγές του Καλάμου και φτάνουμε στην παραλία Περιβόλι!

Δυσκολία: 
Διάρκεια: 
Απόσταση: 
Υψόμετρο αφετηρίας: 
Υψόμετρο τερματισμού: