Περαχώρι - Λάκα του Ζαώρη στον Πίσω Αετό

Ξεκινάμε απ το χωριό του Περαχωρίου και κατευθυνόμενοι προς τον Αφεντικό Λόγγο συναντάμε τη Μονή των Ταξιαρχών και περνώντας τους αμπελώνες απ’ όπου παράγεται το κρασί της ντόπιας ποικιλίας, καταλήγουμε στη Λάκα του Ζαώρη!

Δυσκολία: 
Διάρκεια: 
Απόσταση: 
Υψόμετρο αφετηρίας: 
Υψόμετρο τερματισμού: 
Αρχή: