Μοναστήρι Καθαρών - Ανωγή - Κιόνι

Ξεκινώντας από τη Μονή Καθαρών από όπου βλέπουμε την υπέροχη θέα της Νοτίου Ιθάκης και περνώντας ανάμεσα στην πλούσια βλάστηση στην πλαγιά του όρους Νήριτου, φτάνουμε στο χωριό της Ανωγής και από εκεί ακολουθούμε ένα πλακόστρωτο μονοπάτι που συνδέει τα δυο σημαντικά χωριά αυτά από αρχαιοτάτους χρόνους!

Δυσκολία: 
Διάρκεια: 
Απόσταση: 
Υψόμετρο αφετηρίας: 
Υψόμετρο τερματισμού: 
Σταθμοί: 
Τέρμα: