Εξωγή - Ρουσάνο - Πόλη

Ξεκινώντας από το χωριό της Εξωγής, κάνουμε μια κατάβαση μέσα από τα ερείπια της αρχαίας πόλης του Ρουσάνο και αιωνόβιους ελαιώνες και καταλήγουμε στην παραλία της Πόλης.

Δυσκολία: 
Διάρκεια: 
Απόσταση: 
Υψόμετρο αφετηρίας: 
Υψόμετρο τερματισμού: 
Αρχή: 
Σταθμοί: 
Τέρμα: